Cowgirls defeats Louisiana Tech 7-1

Cowgirls defeats Louisiana Tech 7-1