Sports Person of the Week - Erika Whittington

KPLC 7News at Six

Sports Person of the Week - Erika Whittington