SENIOR NIGHT: Carson Mixon, St. Louis

SENIOR NIGHT: Carson Mixon, St. Louis