Washington-Marion Takes Down Opelousas

washington-marion over opelousas

Opelousas Boys 73, Washington-Marion 88

South Beauregard Boys 62, Iowa 72

South Beauregard Girls 55, Iowa 23

Carencro Girls 46, Sulphur 85

Carencro Boys 62, Sulphur 55

Notre Dame Boys 33, Westlake 56

St. Louis Boys 46, LaGrange 55

St. Louis Girls 53, LaGrange 19