Three SLCHS students named National Merit Semifinalists, nail ACT

Three SLCHS students named National Merit Semifinalists, nail ACT